Senior Management

Directors & Corporate Auditors

President and Chief Executive Officer Hironobu Nishikori*
Directors

Masami Uchiyama
Yukio Inoue
Hitoshi Kaneda
Naohiro Yamaguchi
Junichi Takei
Masaharu Kamo
Michio Kuwahara
Shin Nagase
Hirotaka Morishita
Miho Aoki
* Representative Director

Audit & Supervisory Board Members Yoshinari Sato
Kouki Tomisawa
Kyoko Okumiya
Yoshihiro Umeha

Executive Officers

President and Chief Executive Officer Hironobu Nishikori
Executive Vice President Masami Uchiyama
Senior Vice Presidents Yukio Inoue
Hitoshi Kaneda
Takeshi Eguchi
Masashi Yuzawa
Vice Presidents Naohiro Yamaguchi
Junichi Takei
Takeshi Hiyoshi
Hiroyuki Koyama
Eiji Kawano
Sachio Koyama
Atsushi Suzuki
Kohji Taira
Yasuki Ohnishi
Koki Tanaka

As of April 1, 2021